Skontaktuj się z nami:
tel. +48 601 064 327 oraz handel@hebanhouses.pl

#1
#2
#3

+48 601 064 327     handel@hebanhouses.pl

Polski   English  

Polityka prywatności
 

 

Polityka prywatności Grupy HEBAN

Dbając o ochronę prywatności osób odwiedzających nasze strony internetowe oraz klientów i kontrahentów Grupy HEBAN opracowaliśmy niniejszy dokument Polityki Prywatności, którego jednym z celów jest realizacja obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) . Zapewniamy, że ochronę danych osobowych traktujemy priorytetowo, dla jej zapewnienia stosujemy zabezpieczenia na najwyższym poziomie, a w komunikacji z osobami, których dane przetwarzamy stosujemy ujętą w RODO zasadę przejrzystości. W polityce prywatności informujemy o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych naszych Klientów, Kontrahentów, osób kontaktujących się z przedsiębiorstwami z Grupy Heban i odwiedzających nasze strony internetowe oraz o prawach osób, których dane przetwarzamy w związku z nasza działalnością.

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników stron www oraz klientów i kontrahentów jest Grupa HEBAN. W skład Grupy HEBAN wchodzą współadministrujące danymi osobowymi przedsiębiorstwa:

 1. HEBAN Domy z Drewna Sp. z o.o. ul. Kolejowa 8, 89 – 511 Cekcyn. NIP: 5611463950

 2. HEBAN Rent Sp. z o.o. ul. Kolejowa 8, 89 – 511 Cekcyn. NIP: 5611607389

 3. HEBAN Houses Grzegorz Gołuński Sp. K ul. Przemysłowa 10, 89 – 500 Tuchola. NIP: 5611600588

II. Kontakt z Administratorem danych:

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych przez Grupę HEBAN

 1. Dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe i profile w mediach społecznościowych przetwarzane są w celu udostępniana użytkownikom informacji o ofercie, działaniach i rozwoju Grupy HEBAN oraz udostępniania innych informacji na profilach społecznościowych. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Grupy HEBAN (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) polegający na reklamowaniu się w internecie i pozostawaniu w kontakcie z osobami zainteresowanymi naszą działalnością;

 2. Dane kontaktowe osób zainteresowanych zakupem produktów i usług Grupy HEBAN, oraz tych będących już naszymi klientami przetwarzamy w celu złożenia oferty i obsługi złożonego zamówienia. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osoby mającej się stać lub będącej stroną umowy z administratorem. (art. 6 ust. 1 lit. B RODO);

 3. Dane osobowe klientów, którzy dokonali zakupu produktów lub usług musimy archiwizować w związku z dokonaniem sprzedaży. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze w związku z przechowywaniem danych w celach fiskalnych (art. 6 ust. 1 lit. C RODO)

 4. Możemy również przetwarzać dane osobowe również w związku z ustalaniem, dochodzeniem i obroną przed roszczeniami. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora do ochrony swoich interesów. (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

Szczegółowe klauzule informacyjne dla klientów i kontrahentów poszczególnych przedsiębiorstw wchodzących w skład Grupy HEBAN zamieszczone są poniżej Polityki Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Grupę HEBAN są podmioty wchodzące w skład Grupy HEBAN oraz zaufane podmioty zewnętrzne, z którymi łączą nas umowy powierzenia danych osobowych, takie jak dostawcy usług informatycznych, księgowych i doradczych wymienione w sekcji I. Polityki prywatności.

V. Okres przechowywania danych

Maksymalnie ograniczamy okres przechowywania Państwa danych osobowych, które nie są już wykorzystywane, czyli przetwarzamy je tylko przez czas niezbędny do podjęcia decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również na czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Osoby, których dane przetwarza Grupa HEBAN mają prawo do:

W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@domyheban.pl

W przypadku żądania realizacji prawa do sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych dokładamy staranności aby skutecznie poinformować o tym administratorów, którym ujawniono dane, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernych wysiłków.

VII. Jak dbamy o przetwarzane dane osobowe:

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych ( EDPB).

VIII. Informacja o konieczności podania danych

Podanie danych osobowych w przypadku przesyłania korespondencji e-mail lub skorzystania z formularza kontaktowego na stronie jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości nawiązania kontaktu z Grupą HEBAN i uzyskania odpowiedzi na zapytania zadawane drogą elektroniczną.

IX. Pliki cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie stron www Grupy HEBAN nie przechowują poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres.

Akceptacja lub zmiana ustawień cookie

Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania strony. Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Edge

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Ustawienia plików cookie mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Skasowanie lub wyłączenie plików cookie może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookie funkcjonalnych).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów HEBAN Houses Grzegorz Gołuński Sp. K.

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez klientów dokonujących zakupu nieruchomości jest Grupa HEBAN, ul. Kolejowa 8, 89 – 511 Cekcyn, zwana dalej „Grupą” lub „Administratorem”.

 2. Z Administratorem można się kontaktować na adres e-mail: biuro@domyheban.pl .

 3. Dane osobowe klientów będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży nieruchomości. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osoby mającej się stać lub będącej stroną umowy z Administratorem. Podstawą prawną przekazywania danych osobowych klientów dostawcom mediów oraz podwykonawcom Administratora z branży budowlanej i logistycznej jest prawnie uzasadniony interes Grupy Heban polegający na niezbędności takiego przetwarzania do wykonania zawartej umowy.

 4. Dane osobowe klientów mogą być przetwarzane również w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w związku z wykonaniem umowy zawartej między , a klientem.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy zakupu nieruchomości. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia i wykonywania ww. umowy.

 6. Odbiorcami danych osobowych przekazanych Administratorowi są podmioty świadczące dla niego usługi budowlane i logistyczne, dostawcy mediów, dostawcy usług informatycznych i księgowych oraz podmioty z Grupy HEBAN.

 7. Dane osobowe są przetwarzane przez Grupę HEBAN na czas wykonywania umowy, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.

 8. Klientom przysługują uprawnienia do: żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także do przenoszenia danych osobowych – jeśli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. W celu wykonania tych uprawnień można skontaktować się z Administratorem drogą pisemną na adres jego siedziby lub drogą mailową na adres: biuro@domyheban.pl .

 9. Klienci uprawnieni są do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (www.uodo.gov.pl) .

 10. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.