HEBAN Houses Sp. z o. o. Sp. k.

Skontaktuj się z nami! Kontakt
Skontaktuj się z nami!

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą - napisz do nas.
Nasi handlowcy skontaktują się z Tobą możliwie szybko.

Cekcyn, 24.05.2018.r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016.r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

HEBAN domy z drewna Sp. z o.o.

z siedzibą pod adresem 89-511 Cekcyn, ul. Kolejowa 8.

NIP: 561-14-63-950

zwana dalej „Spółką”

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. niezbędnego i prawidłowego wykonania zawartej między stronami umowy oraz obsługi o charakterze handlowym, prowadzenia procesów reklamacyjnych, wysyłania informacji handlowych, wysyłania faktur elektronicznych na Państwa żądanie, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy lub przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą. Podane dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 pkt b) RODO;
  2. wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami – podane dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 pkt a) RODO i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  3. wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi – podane dane są przetwarzane na podst. art.6 ust.1 pkt c) RODO;
  4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, a w szczególności dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń wobec klienta, prowadzenia analiz jakości świadczonych usług sprzedaży – podane dane są przetwarzane na podst. art.6 ust.1 pkt f) RODO.
 1. Państwa dane pozyskane w ramach wykonywania umowy lub obsługi o charakterze handlowym obejmują:
  1. imię nazwisko,
  2. stanowisko,
  3. nazwę firmy,
  4. dane teleadresowe i email,
  5. inne dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie podał w ramach korzystania z usług,
  6. informację na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych są:
  1. upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Spółki,
  2. podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, księgowo-finansową, organizacyjną i techniczną Spółki,
  3. Poczta Polska S.A., firmy kurierskie,
  4. kancelarie prawne prowadzące obsługę prawną Spółki,
  5. instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.
 1. Przekazywanie danych do Państw trzecich:

dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych:
  1. czas, jaki nakazują przepisy prawa odnośnie przechowywania danych;
  2. okres do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń, do których dochodzenia konieczne jest posiadanie danych.
 1. Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:
  1. dostęp do danych,
  2. sprostowanie lub przenoszenie danych,
  3. usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych,
  4. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   Kontakt w powyższych kwestiach jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej dominika@domyheban.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy.
  5. złożenie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonywania czynności o których mowa w pkt.2. niniejszej informacji.

 

Dziękujemy za zaufanie,

Zespół HEBAN domy z drewna Sp. z o.o.

Oferta Realizacje Technologia Kontakt